J A D W I G A   R A P P É - A L T
N A G R A N I A   P £ Y T O W E   I   C D
R E C O R D S


[1] [2] [3] [4] [5]41.
DUX 0743
S. MONIUSZKO- ZE "¦PIEWNIKÓW DOMOWYCH"- PIE¦NI.


Jadwiga Rappe- Alt
Maja Nosowska - Fortepian/Piano


Wybrany utwór w mp3: pobierz
"Z³ota Rybka" - 1:59


42.
PRCD 1062 (POLSKIE RADIO)
POLSKIE RADIO DZIECIOM
Julian Tuwin
43.
DUX 0725
KRZYSZTOF BACULEWSKI - UTWORY KAMERALNE
Kantata " Les Adieux" - dedykowana J.Rappe


Jadwiga Rappe- alt
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Bia³ymstoku
Szymon Bywalec - Dyrygent


44.
PRCD 1189 (POLSKIE RADIO)
GRA¯YNA BACEWICZ - PRZYGODA KRÓLA ARTURA

Zofia Kilanowicz - sopran
Jadwiga Rappe - alt

Ryszard Minkiewicz - tenor
Daniel Borowski - bas
Przemys³aw Rezner - baryton
Agnieszka Makówka - mezzosopran
Katarzyna Trylnik - sopran
Jadwiga Rappe - alt
Anna Krasiñska - sopran
Aleksander Kunar - tenor
Zbigniew Zamachowski - bard

Lukasz Borowicz - dyrygent

Rycerze i dworzanie
Chór Polskiego Radia w Krakowie
45.
LPO-0052
Gustaw Mahler - Symfonia nr 8

Júlia Várady, Jane Eaglen, Susan Bullock - sopranos
Trudeliese Schmidt, Jadwiga Rappé - mezzo sopranos
Kenneth Riegel - tenor
Eike Wilm Schulte - baritone
Hans Sotin - bass
London Philharmonic Orchestra and Choir, London Symphony Chorus & Eton College Boys’ Choir, Klaus Tennstedt

46.
DUX 810
Gustaw Mahler - Das Lied von der Erde

Jadwiga Rappe - alt
Piotr Kusiewicz - tenor
Polish National Radio Symphony Orchestra Katowice
Michael Zilm - conductor


47.
NEOS 11011
Ladislav Kubik - "Sinfoniettas Nos. 1 & 3; Piano Concerto No. 3"

Jadwiga Rappé - mezzo-soprano
Gainsford - piano
Kühn Mixed Choir
Ensemble 21
Brno Philharmonic
Prague Radio SO
Hrù¹a; Jiménez; Kuèera
  [1] [2] [3] [4] [5]