Prof. Jadwiga Rappé - organizator imprez z udziałem studentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na terenie uczelni macierzystej i występów go¶cinnych.

„Koncert z cyklu Mistrz i Uczeń" - Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku, Podkowa Le¶na, 12 paĽdziernik 2001, udział wzięły studentki z klasy ¶piewu prof. J. Rappé:

Marta Mularczyk - sopran,
Julita Mirosławska - sopran,
Katarzyna Krzyżanowska - mezzosopran,

z towarzyszeniem fortepianu, koncepcja i opieka wokalna prof. Jadwigi Rappé

„Klimat Epoki w Pie¶niach Władysława Żeleńskiego" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 8 kwiecień 2002, Sala im. H. Melcera, koncert z udziałem wszystkich chętnych studentów Wydziału Wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; koncepcja i układ programu prof. Jadwiga Rappé.

„Moniuszko Warszawski" - Sala koncertowa Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Zamek Ostrogskich w Warszawie, 21 listopad 2002, koncert w ramach „Powi¶lańskich wieczorów w Zamku Ostrogskich" z udziałem studentek klasy ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Julity Mirosławskiej - sopran,
Bogumiły Dziel-Wawrowskiej - sopran,
Marty Mularczyk - sopran,
Elizy Dżygi - mezzosopran,
Katarzyny Krzyżanowskiej - mezzosopran,

z towarzyszeniem Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik - fortepian,
w programie: pie¶ni S. Moniuszki z okresu wileńskiego i warszawskiego.

Koncepcja Małgorzata Komorowska, opieka wokalna i promocja prof. Jadwiga Rappé

* „Juliusz Cezar" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Operowa, 5 - 6 grudzień 2002

* studenckie wykonanie wersji koncertowej opery. G. F. Haendla z udziałem dwóch składów obsadowych studentów Wydziału Wokalnego, z towarzyszeniem Antoniego Lichomanowa - fortepian. Konsultacja stylistyczna i opieka wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé

* „Moniuszko Wileński i Warszawski" - Płońsk, Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, koncert z cyklu „Mazowiecka scena młodych", 15 maj 2003, powtórzenie programu i wykonawców z Zamku Ostrogskich w Warszawie. Opieka wokalna i promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „Moniuszko Wileński i Warszawski" - Pałac w Radziejowicach, 18 lipiec 2003, koncert w ramach VII Letnich Spotkań ze Sztuk±, powtórzenie programu i wykonawców z Zamku Ostrogskich w Warszawie. Opieka wokalna i promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „Moniuszko Wileński i Warszawski" - Klub Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pruszków, 19 paĽdziernik 2003, koncert z cyklu „Mazowiecka Scena Młodych", powtórzenie programu i wykonawców z Zamku Ostrogskich w Warszawie. Opieka wokalna i promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „Musica Antiqua Sacra e Profana" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Koncertowa, 21 listopad 2003, koncert z udziałem studentów klasy ¶piewu prof. Jadwigi Rappé

Julity Mirosławskiej - sopran,
Bogumiły Dziel-Wawrowskiej - sopran,
Marty Mularczyk - sopran,
Piotra Wojtasiewicza - sopran męski,
Katarzyny Krzyżanowskiej - mezzosopran,
Elizy Dżygi - mezzosopran,
Pawła Wojtasiewicza - baryton (klasa ¶piewu prof. Ryszarda Cie¶li)

z towarzyszeniem Orkiestry Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej pod dyrekcj± adiunkt Agaty Sapiechy. W programie arie H. Purcella, M. J. Żebrowskiego, A. Vivaldiego, motety A. Vivaldiego, Kantata Ariostiego, J. Różyckiego, J. S. Bacha, D. Stachowicza. Układ programu, konsultacja i opieka wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé.

* „Tylko Mozart" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Audytorium im. K. Szymanowskiego, 16 kwiecień 2004, koncert z udziałem studentów:

klasa ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Marty Mularczyk - sopran,
Elizy Dżygi - mezzosopran,
Piotra Wojtasiewicza - sopran męski,
Bogumiły Dziel-Wawrowskiej - sopran,
Katarzyny Krzyżanowskiej - mezzosopran,


klasa ¶piewu prof. Ryszarda Cie¶li:

Pawła Wojtasiewicza - baryton,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Artysza:

Jana Monowida - kontratenor,

z towarzyszeniem Orkiestry Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej pod dyrekcj± Andrzeja Borzyma (jr). W programie najsłynniejsze arie, duety i tercety z oper W. A. Mozarta. Układ programu, konsultacja i opieka wokalna wszystkich studentów prof. Jadwiga Rappé.

* „Noc z Szekspirem" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Koncertowa, 19 listopad 2004. Koncert pie¶ni z udziałem studentów klas ¶piewu:

klasa ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Piotra Wojtasiewicza - sopran męski,
Elizy Dżygi - sopran,
Marty Mularczyk - sopran,
Patrycji Gabrel - mezzosopran,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Artysza:

Jana Monowida - kontratenor,


klasa ¶piewu prof. Zdzisławy Donat:

Kim Kyung-Jin - sopran,


klasa ¶piewu adiunkt Mikołaja Moroza:

Macieja Nerkowskiego - baryton,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Knetiga:

Artura Rożka - baryton,


klasa ¶piewu prof. Ryszarda Ciesli:

Pawła Wojtasiewicza - baryton,


klasa ¶piewu prof. Macieja Paderewskiego:

Macieja Piszka - fortepian,


Z udziałem specjalnym:

Prof. Anny Seniuk - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, recytacje
Prof. Jadwigi Rappé - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ¶piew
Prof. Stanisława Skoczyńskiego - perkusja,

Oraz absolwentów Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

Pauliny Chru¶ciel, Magdaleny Karel, Tomasza Błasiaka. Z towarzyszeniem Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik - fortepian, Mariusza Rutkowskiego - fortepian i Tomasza Pokrzywińskiego - wiolonczela. W programie pie¶ni i cykle pie¶ni T. Bairda, P. Mykietyna, Strawińskiego, S. Moniuszki, D. Szostakowicza, J. Brahmsa, J. Galla, J. Sibeliusa, F. Schuberta, B. Brittena, G. Finziego, M. Małeckiego do słów W. Szekspira. Koncepcja programu, konsultacja wokalna i stylistyczna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé. Promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „Adwent z Janem Sebastianem" - Akademia Muzyczna Warszawa, Sala Koncertowa, 5 grudzień 2004, koncert z udziałem studentów klas ¶piewu:


klasa ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Marty Mularczyk - sopran,
Piotra Wojtasiewicza - sopran męski,
Katarzyny Krzyżanowskiej - mezzosopran,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Knetiga:

Aleksandra Kunach - tenor,
Michała Janczaka - bas,


klasa ¶piewu adiunkt Mikołaja Moroza:

Macieja Nerkowskiego - baryton,
Bartłomieja Matuszczaka - tenor,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Artysza:

Jana Monowida - kontratenor,

Z towarzyszeniem Orkiestry Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej pod dyrekcj± adiunkt Agaty Sapiehy, Chóru Kameralnego pod kierownictwem Krzysztofa Chilimoniuka. W programie kantaty adwentowe J. S. Bacha: „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn" BWV 132, „Schwingt freudig euch empor" BWV 36. Dobór programu, konsultacja językowa, stylistyczna i wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé.

* „Noc z Szekspirem" - powtórzenie koncertu z Akademii Muzycznej, Wigry , 26 czerwiec 2005. Opieka wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé. Promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „Moniuszko w Salonie i w Ogrodzie" - koncert z udziałem studentów, absolwentów Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina w Warszawie z klas ¶piewu:


klasa ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Julity Mirosławskiej - sopran,


klasa ¶piewu prof. Krystyny Szostek-Radkowej:

Katarzyny Rzymskiej - mezzosopran,


klasa ¶piewu adiunkt Mikołaja Moroza:

Krzysztofa Ciupińskiego-¦wi±tka - tenor,
Macieja Nerkowskiego - baryton,


klasa ¶piewu prof. Jerzego Artysza:

Michała Janczaka - bas,


Koncert przygotowany na zamówienie Stowarzyszenia „Ogród Sztuk i Nauk" w Podkowie Le¶nej i prezentowany w ramach festiwalu „Muzyczne Konfrontacje" 2005. W programie arie i pie¶ni S. Moniuszki o tematyce salonowej i przyrodniczo - ogrodowej. Z towarzyszeniem Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik, fortepian. Koncepcja i układ programu, konsultacja wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé. Promocja prof. Jadwiga Rappé

* „Lorca. Crumb. Inspiracje" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Koncertowa, 4 grudzień 2005

Koncert inscenizowany z udziałem studentów:

klasa ¶piewu prof. Jadwigi Rappé:

Marty Mularczyk - sopran,


klasa ¶piewu prof. Krystyny Szostek-Radkowej:

Katarzyny Rzymskiej - mezzosopran,


klasa ¶piewu prof. Zdzisławy Donat:

Łucji Szablewskiej - sopran,


klasa ¶piewu prof. Włodzimierza Zalewskiego:

Eweliny Jagiełki - sopran,


klasa ¶piewu dr Anny Radziejewskiej:

Artura Jandy - baryton,


klasa ¶piewu mgr Adama Kruszewskiego:

Krzysztofa Chilimoniuka - baryton,


Z udziałem grupy studentów instrumentalistów, z udziałem specjalnym prof. Jadwigi Rappé, ¶piew, prof. Stanisława Skoczyńskiego, perkusja. Z towarzyszeniem Mariusza Rutkowskiego, fortepian. Reżyseria Hanna Chojnacka, scenografia Elżbieta Tolak.

W programie dwa cykle pie¶ni G. Crumba i dwana¶cie pie¶ni ludowych F. G. Lorki. Ruch sceniczny z udziałem studentów wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Warszawie. Koncepcja programu, konsultacja wokalna wszystkich uczestników prof. Jadwiga Rappé. Promocja prof. Jadwiga Rappé

Koncert został powtórzony:

czerwiec 2006 - Filharmonia Narodowa w Warszawie,
czerwiec 2006 - Regionalny O¶rodek Kultury i Sztuki w Suwałkach,
paĽdziernik 2006 - Filharmonia Białystok, inauguracja sezonu koncertów kameralnych,

* „Polskie Walentynki" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Koncertowa, 20 luty 2006


Planowany inscenizowany koncert z udziałem dziesięciorga studentów Wydziału ¦piewu z klas różnych pedagogów.

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik - fortepian,
Mariusz Dubrawski - fortepian,
Reżyseria Hanna Chojnacka, scenografia Elżbieta Tolak.

W programie: polskie pie¶ni miłosne od renesansu do współczesno¶ci.

Koncepcja programu prof. Bożena Betley, prof. Jadwiga Rappé, Hanna Chojnacka. Promocja prof. Jadwiga Rappé.

* „J. S. Bach - Kantaty Wielkopostne" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Sala Koncertowa, 9 kwiecień 2006.

Koncert z udziałem studentów klas ¶piewu solowego różnych pedagogów z towarzyszeniem Międzynarodowej Orkiestry Instrumentów Dawnych pod dyrekcj± Simona Standidge'a i Chóru Kameralnego pod dyrekcj± Krzysztofa Chilimoniuka.

Kantaty BWV 182 i BWV 97

Koncepcja programu Simon Standidge i prof. J. Rappé. Promocja prof. Jadwiga Rappé

11 kwietnia 2006 „J. S. Bach - Kantaty Wielkopostne" - powtórzenie koncertu w Poznaniu

2007

* „Dymitr Szostakowicz. Gorzka Wolno¶ć" - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 29 paĽdziernik 2007.

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalnego i Katedry Kameralistyki z okazji 100 rocznicy urodzin D. Szostakowicza, z udziałem znakomitej aktorki Jolanty Lothe. Koncepcja programu, reżyseria i opieka wokalna prof. Jadwiga Rappé. W programie: Opera Komiczna „Antiformalisticzeskij Rajok", „Satyry", „6 wierszy Mariny Cwietajewoj - suita na alt", „Z żydowskiej poezji ludowej".

* G. F. Haendel - „ La Resurrezione", oratorium

Koncert przygotowany wspólnie ze Studium Muzyki Dawnej pod kierunkiem adiunkt Agaty Sapiechy w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy współpracy dr Anny Radziejewskiej i st. wykł. Artura Stefanowicza. Koncert fragmentów oratorium podczas V Forum Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 11 luty 2007.

Wykonanie cało¶ci przewidziane na 15 kwietnia 2007 w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przewidziane powtórzenie koncertu w Ko¶ciele ¶w. Krzyża w Warszawie i w Łodzi.

„Karol Szymanowski - Pie¶niowe ¦wiaty" - koncert odbył się 3 grudnia 2007 w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w zwi±zku z zakończeniem roku Karola Szymanowskiego, z udziałem studentów Wydziału Wokalnego, Magdaleny Makowskiej - skrzypce i Mariusza Rutkowskiego - fortepian.

* „Puszkin" - koncert przygotowany na zamówienie Polskiego Radia i Europejskiej Unii Radiowej. Odbył się 12 listopada 2007 Studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego, Warszawa.

Wykonawcy:

Urszula Kryger - mezzosopran,
Jadwiga Rappé - alt,
Wojciech Maciejowski - tenor,
Jarosław Bręk - bas-baryton,
Aleksiej Lubimow - fortepian, Gerarda, XIX wiek
Mariusz Rutkowski - fortepian,

W programie pie¶ni różnych kompozytorów rosyjskich, polskich i angielskich do słów Puszkina.

* „Lutolandia" - koncert inscenizowany, przygotowywany na zamówienie Festiwalu „Łańcuch IV", w dniu 22 czerwca 2007, Studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie


Pomysł: Jadwiga Rappé, reżyseria: Hanna Chojnacka, kostiumy: Elżbieta Tolak,

Wykonawcy:

Julita Mirosławska - sopran,
Urszula Bardłowska - sopran,
Maciej Nerkowski - baryton,
Maciej Grzybowski - fortepian,
Młodzież ze szkół muzycznych - chór i orkiestra,
Młodzież ze szkoły baletowej - balet,
Dzieci z zespołu tanecznego „Warszawianka",
Sławek Wróblewski - dyrygent.

W programie inscenizowane utwory wokalne i instrumentalne W. Lutosławskiego, pisane z my¶l± o dzieciach.

* „Chopin, Viardot, Szymanowski, Lutosławski - O¶ Czasu"

Cztery wersje koncertów na różne składy wykonawców, przygotowane na zamówienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zwi±zku z Rokiem Karola Szymanowskiego, propozycje złożone w lutym 2007.


* 2.12.2007 Ko¶ciół parafialny w Podkowie Le¶nej- Koncert Adwentowy, fragmenty "Magnificat" J. S. Bacha
w wykonaniu studentów Wydz. Wokalnego i uczestników Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej
Akademii muzycznej w Warszawie pod kier. Agaty Sapiechy

* 3. 12.2007 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Warszawie- Koncert Adwentowy, fragmenty "Magnificat" J. S. Bacha
w wykonaniu studentów Wydz. Wokalnego i uczestników Międzywydzialowego Studium Muzyki Dawnej
Akademii Muzycznej w Warszawie pod kier. agaty Sapiechy

2008

* 17.02.2008 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Warszawie- Koncert Pasyjny w wykonaniu uczestników Forum Muzyki Dawnej

* 13.03.2008 Sala Koncertowa Akademii muzycznej w Warszawie- koncert Pasyjny w wykonaniu uczestników Forum Muzyki Dawnej

* 6.12.2008- Ko¶ciół parafialny pod wezw. ¶w. Krzysztofa w Podkowie Le¶nej- kantaty adwentowe G. Ph. Telemanna z udziałem studentów Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie i członków Międzywydziałowego Studium muzyki Dawnej pod kierunkiem ad. Agaty Sapiechy.

* 7.12.2008- powtórzenie w/w koncertu a sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie


2009


* 4.04.2009- ko¶ciół parafialny pod wezwaniem ¶w. Krzysztofa w Podkowie Le¶nej- koncert pasyjny, fragmenty „Pasji w/g ¶w. Jana" J. S. Bacha z udziałem studentów Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie i członków Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej pod kierunkiem ad. Agaty Sapiechy

* 5.04.2009- powtórzenie koncertu w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie


2011


* 26.02.2011- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Pałacyk Kasyno w Podkowie Le¶nej- koncert "Playlista. Haendel.Hity." w wykonaniu studentów Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie: Ewelina Siedlecka- sopran, Katarzyna Bienias- sopran, Monika Wilska- sopran, Józef Orliński- kontratenor oraz studenckiej orkiestry kameralnej pod dyrekcj± Lilianny Stawarz- klawesyn

* 27.02.2009- sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie - powtórzenie programu koncertu