Prof. Jadwiga Rappé - Udział w Pracach Jury Konkursów Krajowych i Międzynarodowych od roku 1998

* 22 sierpień - 5 wrzesień 1998 - 42-gi Konkurs St. Hertogenbosch - członek Jury

* 11 luty 2001 - Warszawa, eliminacje regionalne do Międzynarodowego Konkursu „Neue Stimmen" w Guetersloh, członek Jury

* 26 maj - 2 czerwiec 2001 - Nowy Sącz, IX Międzynarodowy Konkurs im. Ady Sari, członek Jury

* 2001 - Bydgoszcz, I Ogólnopolski Konkurs Pieśni im. I. J. Paderewskiego- członek Jury

* 23 czerwiec 2003 - Warszawa, Eliminacje regionalne do Międzynarodowego Konkursu „Neue Stimmen" w Guetersloh, członek Jury

* 27-29 czerwiec 2003 - Bydgoszcz, II Ogólnopolski Konkurs Pieśni im. I. J. Paderewskiego -Przewodnicząca Jury

* 13 - 21 maj 2004 - Warszawa, V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. S. Moniuszki, członek Jury

* 22 czerwiec 2005 - Warszawa, eliminacje regionalne do Międzynarodowego Konkursu „Neue Stimmen" w Guetersloh, członek Jury

* 2 - 3 czerwiec 2006 - Drozdowo, Konkurs im W. Lutosławskiego, członek Jury

* 29 czerwiec - 2 lipiec 2006 - Bydgoszcz, III Ogólnopolski Konkurs Pieśni im. I. J. Paderewskiego, Przewodnicząca Jury

* 14 - 22 kwiecień 2007 - Warszawa, VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. S. Moniuszki, komentator telewizyjny
   w ramach TVP Kultura

* 21 - 22 czerwiec 2007 - Warszawa, eliminacje regionalne do Międzynarodowego Konkursu „Neue Stimmen" w Guetersloh, członek Jury

* 7-8.czerwiec 2008- Drozdowo- uczestnictwo w jury Konkursu Wykonawczego muzyki W. Lutosławskiego

* 2-5.12.2009 Jadwiga Rappe brała udział w pracach jury sekcji wokalnej Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi